2009 - 2010 Reconstructie kruising N242-N242 Niedorper Verlaat

D&C Consult heeft als teamleider het contractteam van Oranjewoud aangestuurd bij het opstellen van het bouwcontract en de aanbestedingsdocumenten. Opdrachtgever Provincie Noord Holland wilde het project als Design and Construct werk op de markt zetten. 


De verkeersdoorstroming tijdens de bouwfase wordt beheerst door meting van de voertuigverblijftijd van al het verkeer binnen de projectgrenzen. De tijdmetingen vindt plaats met bluetooth ontvangers, die op internet continue gevolgd kunnen worden door de aannemer en de provincie. Tijdens de inschrijvingsfase konden de inschrijvers het aantal voertuigverliesuren bepalen uit de referentiemetingen die toen al plaatsvonden en uit de verkeersmodellen die beschikbaar werden gesteld. 

Het werk bestaat uit de aanpassing van wegen, aanleg van parallel(fiets)wegen, een turborotonde, 3 bruggen, waarvan 1 architectonisch ontworpen brug en een tunnel. Daarnaast wordt een natuurgebied aangelegd en worden faunapassages en wandelroutes aangelegd. 

Tijdens de aanbestedingsfase is veel aandacht besteed aan het beheersbaar maken van risico’s. De reductie van risico’s van de opdrachtgever werd in het gunningscriterium EMVI afgewogen tegen de kosten van extra beheersmaatregelen.