Aangenaam kennis te maken

In 2006 werd D&C Consult opgericht door Alber Verduin, met als doel om zijn bij Rijkswaterstaat opgedane kennis en ervaring bij grote infrastructurele werken in te zetten bij bouwprojecten van regionale overheden, zoals gemeenten, waterschappen en provincies. Bij deze opdrachtgevers was behoefte aan kennis bij het toepassen van innovatieve contractvormen en het via de aanbesteding contracteren van de marktpartij die de meeste waarde aan innovatiekracht, kennis en ervaring kan bijdragen aan het project. 

Aanleiding was de vraag van Corus om te adviseren over hoe het gebouw van de Dompelverzinklijn 3 aanbesteed kon worden, terwijl de hoofdafmetingen van het gebouw en de funderingen van de productielijn nog niet bekend waren. Ik kreeg opdracht om een FIDIC contract op te stellen, waarin alle raakvlakken met de productielijn flexibel waren en na gunning ontworpen konden worden nadat de keuzes en over de productielijn bekend waren. 

Al snel kreeg ik van gemeente Den Helder opdracht om de verbreding en ombouw van de Onderzeedienstkade naar een offshore kade aan te besteden en de bouw ervan te begeleiden. 

Daarna volgde diverse leuke projecten, waardoor D&C Consult een stabiel bedrijf begon te worden, zodat in 2010 een mooi kantoor gebouwd kon worden. Dat biedt een comfortabele werkplek en ruimte voor vergaderen en ontvangst van klanten. 

Naast het werk geniet ik van motor rijden, motorcross, schaatsen en skeeleren.  

In mijn vrije tijd ondersteun ik MC Noord Holland bij de ontwikkeling van de motorcrossbaan, die nabij Middenmeer gerealiseerd gaat worden. Na 30 moeilijke jaren moet die permanente crossbaan er eindelijk eens komen.