2001-2004 Uitbreiding gemaal IJmuiden

Als contractmanager bij Rijkswaterstaat heeft Alber Verduin meegewerkt aan de uitbreiding van het grootste gemaal van Europa. De pompcapaciteit van 160 m3 per seconde werd vergroot naar 260 m3 per seconde. Het gemaal werd gebouwd naast het bestaande gemaal in de primaire waterkering. 

Tijdens de bouw werd de waterkering door middel van een bouwkuip in stand gehouden en het bestaande gemaal bleef volledig in bedrijf. Er moest dus voorzichtig gewerkt worden om de stabiliteit en sterkte van alle constructies in alle fasen van de bouw te waarborgen. Een fout zou kunnen leiden tot een flinke overstroming van Amsterdam en omgeving. 

Naast de bouwkundige constructie en de pompen werden ook de aandrijving, besturing, portaalkranen geinstalleerd en werd het kanaal aan de instroomzijde en aan de uitstroomzijde verbreed. Voor de energievoorziening werden aparte hoogspanningskabels gelegd naar de energiecentrale van NUON in Velzen. 

Het project werd middels een Design and Construct contract aanbesteed. De opdracht werd gegund aan de partij met de meest economische oplossing, gebaseerd op de prijs, de pompcapaciteit, het energieverbruik en het percentage hergebruik van steenachtig materiaal.