2010 - 2013 Dijkverzwaring Zuiderdijk Hoorn-Enkhuizen

D&C Consult vervulde van 2010 tot en met 2013 de directievoering van dit complexe project. Bij de aanvang van deze opdracht was het project al 2 jaar in uitvoering, waarbij een grote hoeveelheid meerwerk en diverse discussiepunten waren ontstaan. Een groot deel daarvan diende nog afgewikkeld te worden. Het was een intensieve periode, waarin gelukkig goed kon worden samengewerkt binnen het eigen team van HHNK en met de aannemer. 

Het grondstromenplan werd geheel worden aangepast, bestekwijzigingen werden opgedragen, er werd extra klei geleverd en er werd een raamsaneringsplan opgesteld. Een contractbeheersplan werd opgesteld om de organisatie van het team te structureren en er werd een omgevingsmanager ingeschakeld om met de bewoners langs de dijk af te stemmen hoe we zo veel mogelijk rekening konden houden met de onvermijdelijke hinder. Allemaal maatregelen om het project vlot te trekken. Uiteindelijk werd het project binnen de voorziene bouwtijd opgeleverd, o.a. door tijdens de winterperiode hard door te werken.

Al met al was dit een leerzaam project voor veel betrokkenen en kan de opgedane ervaring bij volgende dijkversterkingen goed worden benut.