2015-2016 Dijkversterking Den Oever

Voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier leverde D&C Consult het UAV-GC contract voor de Engineering & Construct opdracht voor de versterking van de Havendijk in Den Oever.

Het werk omvat o.a. versterking en verbreding van kaden, de verhoging van de kerende hoogte van de dijk, het aanbrengen van getrapte dijkbekleding, die tijdens evenementen kan functioneren als tribune, en de bouw van een nieuwe coupure. Tevens wordt over een groot deel van het dijkvak een kwelscherm in de dijk aangebracht en wordt de kruising bij de Havenweg gereconstrueerd.

       Impressie nieuwe Coupure                         Impressie getrapte bekleding                      Bestaande Vissershaven