D&C Consult, plant en organiseert elk type bouwproject.

D&C Consult organiseert bouwprojecten voor publieke en private opdrachtgevers vanaf initiatief tot de exploitatiefase.

D&C Consult benadert projecten integraal en multidisciplinair. 
Bij voorkeur wordt bij aanbestedingen innovatieve contractvormen toegepast - zoals de UAV-GC of FIDIC - waarbij door Best Value Procurement de kennis en het innovatievermogen van de markt in elke fase optimaal wordt benut. 

D&C Consult past kennisinstrumenten toe die de innovatieve projectaanpak ondersteunen, zoals:

 • Systems Engineering (ISO 15288) 
 • Systeemgerichte contractbeheersing 
 • Integraal projectmanagement 
 • SSK ramingen
 • Kwaliteitsborging (ISO 9001) 
 • Model-overeenkomsten voor innovatieve bouwcontractvormen (UAV-GC en FIDIC)
 • RISMAN risicomanagement

D&C Consult heeft kennis en ervaring met een breed scala van vakgebieden en producten:

 • Planvorming
 • Business cases
 • Gebiedsontwikkeling
 • Subsidie aanvragen
 • Vergunning aanvragen
 • Projectmanagement
 • Omgevingsmanagement
 • Contractmanagement
 • Technisch management
 • Civiele techniek 
 • Bouwkunde 
 • Werktuigbouwkunde 
 • Installatietechniek
 • Weginfrastructuur
 • Waterwegen
 • Sluizen
 • Waterkeringen en dijkversterkingen
 • Stedelijke vernieuwing
 • Woningbouw       
 • Winkelcentra
 • Parkeergarages 
 • Bedrijventerreinen 
 • Recreatieparken en voorzieningen
 • Utiliteitsbouw
 • Havens, kaden en jachthavens
 • Machinebouw en industriële installaties