2006-2008 Uitwerkingsplan Stadshart Den Helder


In opdracht van Willemsoord BV uit Den Helder heeft D&C Consult meegewerkt aan de planontwikkeling van het Stadshart van Den Helder. Deze rol was voornamelijk gericht op vertegenwoordiging van de belangen van Willemsoord BV, de beheerder en ontwikkelaar van de Oude Rijkswerf Willemsoord.  

Het Uitwerkingsplan omvat een integraal plan voor de herinrichting van de oude binnenstad, waar de Oude Rijkswerf onderdeel van uitmaakt. Doel van het programma is het revitaliseren van het winkelcentrum, verbeteren van de stedenbouwkundige structuur, bescherming van het monumentale stadsgezicht, het invullen van kale plekken met woningbouw en optimalisatie van bestemmingsclusters wonen, winkelen, werken en recreëren. De aanleg van een passantenjachthaven maakt het mogelijk om de stad te verbinden met de haven en de zee. Hiermee ontstaat het nieuwe havenfront, zoals hierboven staat weergegeven. Verder zijn voor Willemsoord de ontwikkeling van woningbouw, een nieuwe schouwburg en de verdere ontwikkeling van nautische-, recreatieve-, entertainment-, cultuur- en horecafuncties van groot belang. De ontwikkeling en de realisatie van het Uitwerkingsplan wordt geregisseerd door
 Zeestad CV/BV , opgericht door gemeente Den Helder, Provincie Noord Holland en de ministeries VROM en Defensie. Zeestad CV/BV werkt in het PPS project samen met de gemeente, Willemsoord BV en De Maritieme Stad, een combinatie van de Woningstichting, Proper Stock en Johan Matser